Dự án phái cử nhân sự nước ngoài ở Đà Nẵng.

Ngày 31/10/2018 ~ 03/11/2018, 4 giáo viên Nhật Bản của tổ chức 3R đã đến trường đại học ở Đà Nẵng để dạy học với chủ đề “Điều dưỡng Nhật Bản/ Hỗ trợ giúp bệnh nhân tự lập” (khóa mùa thu năm 2018). Hơn nữa, tổ chức 3R và trường đại học Đà Nẵng đã ký kết hiệp định thực hiện dự án giảng dạy giao lưu trong vòng 2 năm.

Buổi hội thảo tháng 8

Ngày 29 tháng 8, chúng tôi đã mời cô Kodama Yoshiko đến phát biểu cho buổi hội thảo lần này.Nối tiếp nội dung của tháng trước, chủ đề lần này là “Leader-ship and communication”. Nội dung buổi hội thảo nói về vấn đề thường gặp mỗi ngay tại công sở: giao tiếp và sự liên kết giữa nhân viên và cấp trên, vì thế những thành viên đều cảm thấy phấn khởi khi tham gia buổi hội thảo lần này.

Buổi hội thảo tháng 7

Buổi hội thảo được diễn ra vào ngày 30 tháng 7. Chúng tôi đã mời cô Kodama Yoshiko để thực hiện buổi hội thảo với chủ đề “Năng lực người chỉ đạo và giao tiếp”. Sau buổi hội thảo, nghiệp đoàn chúng tôi đã có giờ thảo luận và giải thích về “chế độ mới của việc tiếp nhận nhân lực nước ngoài”