Buổi hội thảo tháng 8

Ngày 29 tháng 8, chúng tôi đã mời cô Kodama Yoshiko đến phát biểu cho buổi hội thảo lần này.Nối tiếp nội dung của tháng trước, chủ đề lần này là “Leader-ship and communication”. Nội dung buổi hội thảo nói về […]