Buổi hội thảo tháng 8

Ngày 29 tháng 8, chúng tôi đã mời cô Kodama Yoshiko đến phát biểu cho buổi hội thảo lần này.Nối tiếp nội dung của tháng trước, chủ đề lần này là “Leader-ship and communication”. Nội dung buổi hội thảo nói về […]

Buổi hội thảo tháng 7

Buổi hội thảo được diễn ra vào ngày 30 tháng 7. Chúng tôi đã mời cô Kodama Yoshiko để thực hiện buổi hội thảo với chủ đề “Năng lực người chỉ đạo và giao tiếp”. Sau buổi hội thảo, nghiệp đoàn chúng tôi đã có g […]