Buổi hội thảo tháng 7

Buổi hội thảo được diễn ra vào ngày 30 tháng 7.
Chúng tôi đã mời cô Kodama Yoshiko để thực hiện buổi hội thảo với chủ đề “Năng lực người chỉ đạo và giao tiếp”. Sau buổi hội thảo, nghiệp đoàn chúng tôi đã có giờ thảo luận và giải thích về “chế độ mới của việc tiếp nhận nhân lực nước ngoài”

Hình ảnh buổi hội thảo

Hình ảnh buổi hội thảo