Dự án phái cử nhân sự nước ngoài ở Đà Nẵng.

Ngày 31/10/2018 ~ 03/11/2018, 4 giáo viên Nhật Bản của tổ chức 3R đã đến trường đại học ở Đà Nẵng để dạy học với chủ đề “Điều dưỡng Nhật Bản/ Hỗ trợ giúp bệnh nhân tự lập” (khóa mùa thu năm 2018). Hơn nữa, tổ chức 3R và trường đại học Đà Nẵng đã ký kết hiệp định thực hiện dự án giảng dạy giao lưu trong vòng 2 năm.