Dự án “Nhân Sự Nước Ngoài” ở thành phố Hồ Chí Minh

Dự án “nhân sự nước ngoài” đã được thực hiện từ ngày 5 ~ ngày 9 tháng 6 năm 2018. Sáu giáo viên từ Nhật Bản đã về trường Đại Học Nguyễn Tất Thành để giảng dạy 2 buổi học với chủ đề “Điều dưỡng Nhật Bản và Hỗ Trợ giúp bệnh nhân tự lập”. Ngoài ra, các giáo viên đã được tham quan viện dưỡng lão Bình Mỹ và tham quan khu du lịch Bến Tre.

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành