Buổi báo cáo về công tác giảng dạy ở Việt Nam và hội thảo giao lưu.

Ngày 26 tháng 11, nghiệp đoàn chúng tôi đã tổ chức [Buổi báo cáo về dự án công tác tại Việt Nam] và [Buổi hội thảo giao lưu].
Trong buổi báo cáo về chuyến công tác giảng dạy ở Việt Nam vào tháng 11 vừa qua, đoàn trưởng ông Matsuura đã báo cáo một cách chi tiết về các hoạt động cũng như kết quả đạt được ở hai trường đại học của Việt Nam.
Trong buổi hội thảo giao lưu sau đó, chúng tôi đã mời cô Seiko Nagano thuyết trình về chủ đề [Sự khác biệt văn hóa và phương pháp giao tiếp được sử dụng ở nơi làm việc].