Dự án phái cử nhân sự nước ngoài ở Hồ Chí Minh.

Ngày 04/11/2018 ~ 07/11/2018, 5 giáo viên Nhật Bản của tổ chức 3R đã đến Trường Cao Đẳng Y Dược Hồng Đức để thực hiện khóa dạy giao lưu với chủ đề “Điều Dưỡng Nhật Bản” trong 2 ngày. Ngoài ra, các giáo viên cũng đã được tham quan trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn.