Nghiệp đoàn 3R chúng tôi đang thực hiện dự án “Nhân sự nước ngoài”

Dự án “Nhân sự nước ngoài”

●Dự án “Nhân sự nước ngoài” là gì?

Là dự án gồm những thành viên là những nhân viên phúc lợi xã hội hiện đang công tác tại những nhà chăm sóc người cao tuổi ở Nhật Bản, đến những cơ sở giáo dục ở các nước lân cận trong khu vực châu Á để truyền đạt những kiến thức chuyên môn đến cho sinh viên học sinh hoặc những người lao động cùng ngành trong thời gian nhất định.

●Mục đích

Ngoài mục đích phát triển ngành phúc lợi xã hội đến các nước Châu Á, đồng thời chúng tôi mong muốn nâng cao kiến thức chuyên môn của các nhân viên ngành phúc lợi xã hội của Nhật Bản và đẩy mạnh năng lực hình thành mối quan hệ giữa con người.

Quá trình thực hiện dự án

プロジェクトの経過

Khách hàng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

●Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

グエンタットタン大学

●Trường Đại Học Đà Nẵng

ダナン大学

Giáo trình

●Giáo trình kì I

Nội dung
Kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến ngành điều dưỡng
Thời gian
2 ngày 12 tiếng
Môn học
 1. Văn hóa Nhật Bản
 2. Điều dưỡng người cao tuổi của Nhật Bản
 3. Chăm sóc người mắc chứng suy giảm trí tuệ
 4. Phương pháp giao tiếp
 5. Kỹ năng điều dưỡng Kỹ năng ăn uống
 6. Kỹ năng điều dưỡng Kỹ năng di chuyển
 7. Kỹ năng điều dưỡng Kỹ năng chăm sóc bài tiết

●Giáo trình kì II

Nội dung
Kiến thức và kỹ năng chú trọng vào việc hỗ trợ giúp bệnh nhân tự lập
Thời gian
2 ngày 12 tiếng
Môn học
 1. ICF và bảo hiểm chăm sóc của Nhật Bản
 2. Kiến thức về chứng bệnh suy giảm trí tuệ và phương pháp hỗ trợ
 3. Chương trình hoạt động
 4. Kỹ năng điều dưỡng Kỹ năng ăn uống
 5. Kỹ năng điều dưỡng Kỹ năng di chuyển
 6. Kỹ năng điều dưỡng Kỹ năng chăm sóc bài tiết

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành