Cấp phép chứng nhận nghiệp đoàn quản lý.

Ngày 25 tháng 2 năm 2019, nghiệp đoàn được Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế cấp phép chứng nhận là nghiệp đoàn quản lý.
Mã số giấy phép: 1808000318
Loại giấy phép: đoàn thể quản lý đặc định
Loại ngành nghề chuyên môn: điều dưỡng (7-13),
thi công máy điều hòa không khí và máy đông lạnh (3-1),
thi công chống nước (3-17),
dọn dẹp vệ sinh nhà cao tầng (7-12)